Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1       Rekisterin nimi

Fitprofit Oy:n asiakasrekisteri

2       Rekisterinpitäjä

Nimi: Fitprofit Oy
Verkkosivut: www.shopnorthernspirit.fi
Osoite: Eteläinen Suotie 12 K, 02700 Kauniainen
Sähköposti: info@shopnorthernspirit.fi
Puh: 040-700 7756

2.1            Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Mikael Lindholm
Osoite: Eteläinen Suotie 12 K, 02700 Kauniainen
Sähköposti: mikael@shopnorthernspirit.fi

3       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen asiakkaista yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja asiakastietoja kerätään asiakasasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

4       Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli asiakkaan täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Asiakkaiden yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Asiakastiedot (asiakastyyppi, toimenkuva, asiakasnumero, asiakkuuden alkamisajankohta)
  • Asiakasmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (lehtitilaustiedot yms.)

5       Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella tai asiakkuutta hakevan henkilön ilmoituksella asiakashakemuslomakkeen kautta.

6       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7       Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Fitprofit Oy ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8       Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9       Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.